1040

Суперечка через богатиря. 0:1 — Перша згадка Муромця говорить про українське походження

5 серпня 1574 року — дата першої прямої письмової згадки про богатиря, якого зараз називають Іллею Муромцем. У той день воєначальник Великого князівства Литовського Філон Кміта надіслав лист впливовому магнатові, майбутньому канцлеру (міністру юстиції) Остафію Воловичу.

Визнаний фахівцем по війнах з Московським царством, Кміта в той час служив старостою прикордонної Орші. У листі він обговорює політичні новини, скаржиться на великі витрати (староста утримував замок із залогою) і просить пролобіювати його інтереси перед підскарбієм (міністром фінансів):

«Я, государю, што важу и чую, о всем праве яко до государя моего преспечно, не обинуяся пишу, видечы так милостивое а праве открытое серце в(ашей) п(анской) м(илости) противко мне, негодному слузе в(ашей) м(илости). За которую щырость всемогущый бог в(ашей)м(илости), пану государю моему милостивому, отплатою будет!», — підлещується Кміта в своєму листі.

Описуючи свою роль у захисті кордонів Великого Князівства Литовського, Кміта порівнює себе з героями билин: «Бо прийде час, коли буде надобе Іллі Муравленіна і Солов’я Будимировича, прийде час, коли буде служб наших потреба!»

Муравленін, Моровлін — так богатиря називають у відомих нам джерелах 16 століття. Це живить версію про його походження з Моровська нинішньої Чернігівської області. Народні билини, в яких Іллю називають Муромцем, будуть записані у Росії наприкінці 18 — на початку 19 століття.

Читайте далі короткий розбір версій походження Іллі.

Ілюстрація: лубок «Ілля Муромець та Соловей Розбійник», 1887 / New York Public Library Digital Collections

Поділися історією

Facebook Telegram Twitter